A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE

EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH FUNDERADE PÅ TILLVARON

导演 Roy ANDERSSON

CAMERA FILM A/S

剧情片 - Completed 2014