A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE

EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH FUNDERADE PÅ TILLVARON

By Roy ANDERSSON

CAMERA FILM A/S

Drama - Completed 2014