ZULEIKHA OPENS HER EYES

ZULEIKHA OTKRIVAET GLAZA

导演 Anashkin EGOR

ROSKINO - 作为 PROMO

剧情片 - Completed 2020


  • 出品年份
  • 2020
  • 类型
  • 剧情片
  • 国家
  • 俄罗斯
  • 语言
  • 俄语, 英语
  • 持续时长
  • 416 mn
  • 导演
  • Anashkin EGOR
  • 作者
  • Anna ANOSOVA, Larisa LEONENKO, Vasiliy PAVLOV
  • 制片人
  • Ilya PAPERNOV, Anton ZLATOPOLSKIY, Aleksandr KUSHAEV, Irina SMIRNOVA