TWO WEDDINGS AND A FUNERAL

导演 Gwang-Soo KIMJHO

M-LINE DISTRIBUTION - 作为 SALES All rights, World

同性恋 - Post-Production 2012


电影节
& 成就

Busan - BIFF/APM 2012
Korean Cinema Today - Vision
  • 出品年份
  • 2012
  • 类型
  • 同性恋, 浪漫片, 喜剧片
  • 国家
  • 韩国
  • 语言
  • 韩语
  • 持续时长
  • 108 mn
  • 导演
  • Gwang-Soo KIMJHO
  • 作者
  • Hye-Young PARK, Yoon-Shin KIM
  • 制片人
  • Hyun-Tae PARK
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色