THE SLED

БЕЛЬЧОНОК И САНКИ

导演 Olesya SHCHUKINA

SOYUZMULTFILM ANIMATION STUDIO - 作为 PROD

动画片 - Completed 2016


  • 出品年份
  • 2016
  • 类型
  • 动画片, 家庭片
  • 国家
  • 俄罗斯
  • 持续时长
  • 4 mn
  • 导演
  • Olesya SHCHUKINA
  • 作者
  • Olesya SHCHUKINA
  • 制片人
  • Andrey DOBRUNOV, Gleb DAVIDOV