NORWEGIAN NINJA

KOMMANDØR TREHOLT & NINJATROPPEN

导演 Thomas Cappelen MALLING

TORDENFILM AS - 作为 PROD

动作片/冒险片 - Completed 2010


发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色