LIKE AN OLD HOUSE

CÓ CĂN NHÀ NẰM NGHE NẮNG MƯA

导演 Mai THE HIEP, Binh NGUYEN

VIETNAM MEDIA CORP. / BHD CO, LTD - 作为 SALES All rights

剧情片 - Completed 2017


  • 出品年份
  • 2017
  • 类型
  • 剧情片
  • 国家
  • 越南
  • 语言
  • 越南语
  • 持续时长
  • 115 mn
  • 导演
  • Mai THE HIEP, Binh NGUYEN