JACK-FRUIT THORN KISS

GIOT MUA BIEN MAT / 1735 KM

导演 Nghien Dang Tuan NGUYEN, NGHIEM DANG TUAN, Le Phuong Khanh NGUYEN

VIETNAM MEDIA CORP. / BHD CO, LTD - 作为 SALES All rights, World

浪漫片 - Completed 2005


  • 出品年份
  • 2005
  • 类型
  • 浪漫片, 喜剧片
  • 国家
  • 越南
  • 语言
  • 越南语, 英语
  • 持续时长
  • 115 mn
  • 导演
  • Nghien Dang Tuan NGUYEN, NGHIEM DANG TUAN, Le Phuong Khanh NGUYEN
  • 作者
  • Tran Hoang Anh NGUYEN, TRAN HOANG ANH
  • 制片人
  • Quang Thai NGUYEN
  • 合作伙伴&融资
  • Ky Dong Productions