COMMITMENT

DONG-CHANG-SAENG

导演 Hong-Su PARK

SHOWBOX - 作为 SALES All rights, World / DISTR Theatrical, TV, DVD-video, VOD, Airline, KOREA (South)

动作片/冒险片 - Completed 2013


  • 出品年份
  • 2013
  • 类型
  • 动作片/冒险片, 浪漫片, 首部电影
  • 国家
  • 韩国
  • 语言
  • 韩语
  • 费用
  • 3 - 5 M$
  • 持续时长
  • 113 mn
  • 导演
  • Hong-Su PARK
  • 制片人
  • Eun-Kyung PARK
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色