COLOUR OF THE GAME

黑白迷宮

导演 Ka Wai KAM

MEGA-VISION PROJECT WORKSHOP LIMITED - 作为 DISTR Theatrical, TV, DVD-video, VOD, Airline, World, HONG KONG (CHINA) / PROD

动作片/冒险片 - Completed 2017


  • 出品年份
  • 2017
  • 类型
  • 动作片/冒险片
  • 国家
  • 中国香港
  • 语言
  • 广东话
  • 导演
  • Ka Wai KAM
  • 作者
  • Guangli WANG, Jing WONG
  • 制片人
  • Jing WONG, Yu GONG
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色