BACK TO THE GOOD TIMES

花甲大人轉男孩

导演 Yu-Ning CHU

MANDARIN MOTION PICTURES DISTRIBUTION LIMITED - 作为 SALES All rights, World

剧情片 - Completed 2018


  • 出品年份
  • 2018
  • 类型
  • 剧情片, 喜剧片
  • 国家
  • 中国台湾
  • 语言
  • 普通话
  • 持续时长
  • 118 mn
  • 导演
  • Yu-Ning CHU