AVRIL LAVIGNE - 未经授权的溜冰女孩 AVRIL LAVIGNE - WÈI JĪNG SHÒUQUÁN DE LIŪBĪNG NǙHÁI

AVRIL LAVIGNE - SKATER GIRL UNAUTHORIZED

MONARCH FILMS, INC. - 作为 SALES All rights, World

纪录片 - Completed 2003


  • 出品年份
  • 2003
  • 类型
  • 纪录片, 音乐片, 传记片
  • 国家
  • 美国
  • 语言
  • ENGLISH-UNITED STATES
  • 持续时长
  • 60 mn