NIPPON TV (NTV / NIPPON TELEVISION NETWORK CORP.)
TOKYO 09:19 (UTC+9)
NIPPON TV (NTV / NIPPON TELEVISION NETWORK CORP.)

NIPPON TV (NTV / NIPPON TELEVISION NETWORK CORP.)

信息

105-7444 TOKYO, JAPAN

活动

电视广播 : 电影院

制片公司

销售商

描述

日本电视放送网是日本经验最丰富的电视台,在日本拥有最大的放送网,包括本国30个附属电视台。该电视网给包括GHBLI吉卜力工作室在内的许多电影公司投资。