DUET FOR CANNIBALS

DUETT FÖR KANNIBALER

By Susan SONTAG