VIOLET

VIOLETA, EL TSUNAMI DEL AMOR

导演 Lucía CEDRÓN

FUNKY FILMS - 作为 PROD

喜剧片 - Development 2021


  • 出品年份
  • 2021
  • 类型
  • 喜剧片, 剧情片
  • 国家
  • 智利, 阿根廷
  • 语言
  • 西班牙语, 英语
  • 持续时长
  • 90 mn
  • 导演
  • Lucía CEDRÓN
  • 作者
  • Lucía CEDRÓN
  • 制片人
  • Martin DUPLAQUET (Funky Films), Sebastian DUPLAQUET (Plataforma Digital), Margarita MURPHY (RARO FILMS S.A.)
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色