KAIBUTSU-KUN THE MOVIE

EIGA KAIBUTSU-KUN

con dirección de Yoshihiro NAKAMURA

NIPPON TV (NTV / NIPPON TELEVISION NETWORK CORP.) - como PROD

Drama - Completed 2011