ATA TU ARADO A UNA ESTRELLA

TIE YOUR PLOUGH TO A STAR

导演 Carmen GUARINI

EL DESENCANTO - 作为 PROD

Art - Culture - Completed 2017


电影节
& 成就

Mar Del Plata FF 2017
Selección oficial
Festival de la Habana 2017
Selección oficial
Ventana Sur 2018
Video Library
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色