BOSTON DUTCH PRODUCTIONS
NORTH HOLLYWOOD 23:39 (UTC-7)
BOSTON DUTCH PRODUCTIONS

BOSTON DUTCH PRODUCTIONS

信息

91601 NORTH HOLLYWOOD, USA

活动

制片公司

描述

我们创造高品质的叙事媒体。 Wǒmen chuàngzào gāo pǐnzhí de xùshì méitǐ.

目标

我们的目标是有一天在节日巡回赛中占据主导地位,并在所有顶级节日中获胜。 Wǒmen de mùbiāo shì yǒu yītiān zài jiérì xúnhuí sài zhōng zhànjù zhǔdǎo dìwèi, bìng zài suǒyǒu dǐngjí jiérì zhōng huòshèng.