07:24 (UTC+8)

Xiao Tong YAP

General Manager

, MALAYSIA