16:10 (UTC+1)

Vadym TSEKHANOVSKYI

Managing Partner

, NETHERLANDS