WASHINGTON 14:59 (UTC-6)

Curtis SCOON


WASHINGTON, USA