STOCKHOLM 11:01 (UTC+1)

Sara NORDLUND

Media Desk