12:04 (UTC+9)

Shinji KAWAMURA

Deputy Chief Representative